Дозвіл на застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, яке видається Державною службою з питань Праці (далі – Держпраці), є одним з ключових дозвільних документів, які необхідні підприємствам-виробникам, а також компаніям-дилерам, які продають (поширюють) обладнання підвищеної небезпеки в Україні.

Необхідність оформлення даного документу обумовлена ​​Постановою КМУ №1107 від 26.10.2011г.

У Додатку 3 і 7 визначено перелік устаткування підвищеної небезпеки.

Дозвіл на застосування підтверджує відповідність обладнання, на яке воно видано, нормам і вимогам законодавства України в галузі охорони праці. Таким чином, імпортне та вітчизняне обладнання також вимагає отримання Дозволу.

Дозвіл на застосування потрібно для:

– виробників обладнання підвищеної небезпеки;

– дилерів і розповсюджувачів;

– виконання тендерних умов;

– покупцям такого обладнання, для отримання Дозволу на експлуатацію.

Дозвіл не має терміну дії і оформляється в середньому 1-1,5 місяці.

Для роботи, як правило, необхідна технічна документація.

Ми допоможемо Вам:

– підготуємо всю необхідну документацію;

– підготуємо висновок експертизи щодо відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

– здійснимо подачу-одержання документів;

– отримаємо Дозвіл Держпраці на застосування.

Також у нас ви можете оформити Декларацію відповідності МТБ з питань охорони праці та Дозвіл Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Для отримання консультації звертайтеся за телефонами:

050-645-24-04,

096-085-28-99,

073-307-34-31

ПЕРЕЛІК
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

1. Машини, механізми, устатковання для буріння, ремонту свердловин на суходолі та в акваторії моря.

2. Ковальсько-пресове устаткування.

3. Атракціони підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні та мобільні).

4. Технологічне устатковання та його елементи магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), систем газопостачання природного та зрідженого газу суб’єктам господарювання та до населених пунктів, систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об’єктів нафтогазовидобувної промисловості, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт.

5. Технологічне устатковання хімічного, біохімічного, нафтохімічного, нафтогазопереробного, металургійного, коксохімічного, ливарного, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв.

6. Обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) у потенційно вибухонебезпечному середовищі.

7. Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання).

8. Парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт.

9. Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110 °С, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива.

10. Вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, ескалатори, пасажирські конвеєри, підйомники та колиски для підіймання працівників.

11. Пасажирські підвісні канатні дороги, фунікулери.

12. Технологічні транспорті засоби.

13. Устатковання, пов’язане з розподілом вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357).

14. Устатковання, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує нормативи порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357).

15. Технологічне устатковання для утилізації зброї, боєприпасів та виробів ракетної техніки.

16. Гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання та устатковання для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин та огрудкування руд і концентратів у вугільній, гірничорудній, нерудній та коксохімічній промисловостях.

17. Устатковання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.